Teleconference

Telefonická online konferencia s možnosťou aktívneho manažovania účastníkov.

Prejsť k detailom služby

Spojte sa so svojím tímom bez ohľadu na čas a na miesto.

Úspora času a nákladov na cestovanie

Efektívna náhrada osobných rokovaní alebo e-mailovej korešpondencie. Na rozdiel od videokonferencie sa môžu pripojiť aj účastníci bez dostatočnej dátovej konektivity len s telefonickým spojením.

Maximálna kvalita spojenia a garantovaná kapacita

Službu zabezpečuje profesionálna operátorská hlasová platforma spoločnosti O2. Kvalita služby je zaručená na rovnakej úrovni ako aj pre milióny ďalších užívateľov telekomunikačných služieb mobilného a fixného operátora.

Vysoká bezpečnosť služby

Prístup účastníkov do "konferenčnej miestnosti" moderuje administrátor prostredníctvom hesla. Každý pristupujúci účastník má možnosť po vstupe do miestnosti predstaviť sa ostatným užívateľom. Heslo do konferenčnej miestnosti obmieňa administrátor spravidla pre každú jednotlivú konferenciu.

Minimálne náklady na prevádzku

Okrem mesačného poplatku za prenájom konferenčnej miestnosti, neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky. Volanie účastníkov do konferenčnej miestnosti je spoplatnené podľa cenníka jeho telekomunikačného operátora ako volanie do národnej pevnej siete (geografické slovenské číslo). Pre účastníkov konferencie s hlasovou službou od O2 Business Services je volanie do konferenčnej miestnosti poskytované bezplatne.

Vysoká dostupnosť služby

Do "konferenčnej miestnosti" môže účastník telefonicky vstúpiť odkiaľkoľvek, stačí ak mu administrátor sprístupnil telefónne číslo miestnosti a heslo pre vstup do miestnosti. Konfrencia akceptuje akýkoľvek zdroj volania - dovolanie z čísel iných slovenských alebo medzinárodných operátorov, volania z roamingu, VoIP volania...

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba Teleconference je určená pre menšie pracovné tímy s potrebou spájať sa v reálnom čase aspoň telefonicky odkiaľkoľvek, kedykoľvek, bez nutnosti zabezpečiť dátovú konektivitu (v skratke bez potreby videokonferencie). Konferencie môžu byť plánované dlhodobo a pravidelne, alebo adhoc jednorazovo. Telekonferenčná miestnosť je rezervovaná neobmedzene v režime 24/7.

Ako služba funguje?

Administrátor konferencie pripraví telekonferenčnú miestnosť ( číslo miestnosti, heslo pre vstup do miestnosti). Účastníkom, ktorí budú mať možnosť zúčastniť sa konferencie, rozdistribuuje prístupové údaje (telefónne číslo, číslo miestnosti, heslo) a určí čas začiatku a predpokladaného trvania konferencie.

Účastníci konferencie pristupujú do konferencie, po vstupe sa môžu predstaviť ostatným účastníkom.

Administrátor moderuje diskusiu, môže vypnúť/zapnúť mikrofón užívateľom, môže odpojiť posledného pristúpeného užívateľa, môže uzamknúť miestnosť pre ďalších účastníkov.

Technické parametre služby

Návod na administráciu a používanie Služby Teleconference (vrátane bezplatného otestovania)

Administrátor služby Teleconference - postup:

 1. do administrácie Telekonferencie pristupujete prostredníctvom volania na číslo: 02 2211 1123

 2. na výzvu zadáte pridelené číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 3. na výzvu zadáte váš pridelený administrátorský PIN: zzzzzz# (pre testovacie účely použite 123456#)

 4. na výzvu zadáte nový používateľský PIN yyy# aj s opakovaným potvrdením (pre testovacie účely použite 123#)

 5. tento nový PIN a číslo miestnosti oznámite účastníkom

 6. administrátor (aj účastník) vstupuje do telekonferencie prostredníctvom volania na číslo: 02 2211 1122

 7. na výzvu zadáte číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 8. na výzvu zadáte váš administrátorský PIN: zzzzzz# (pre testovacie účely použite 123456#)

 9. systém sa spýta na meno pristupujúceho účastníka

 10. po zaznení signálu poviete svoje meno a potvrdíte #​, vstúpili ste do telekonferenčnej miestnosti

 11. systém vám oznámi, koľko účastníkov je v konferencii

 12. systém oznámi ostatným účastníkom meno nového účastníka

 13. počas Telekonferencie sú administrátorovi k dispozícii niektoré doplnkové možnosti:

 14. voľba 1 – vypne mikrofón ostatným účastníkom telekonferencie a oznámi im to, opätovnou voľbou 1 sa funkcia deaktivuje

 15. voľba *8 – odpojí posledného pripojeného účastníka Telekonferencie

 16. voľba *9 – uzamkne telekonferenčnú miestnosť tak, že sa do nej ďalší účastník nebude môcť pripojiť

 17. voľba *0 – systém Vám oznámi počet aktívnych účastníkov Telekonferencie ( táto skrátená voľba je dostupná aj pre bežných účastníkov telekonferencie )

Účastník služby Teleconference - postup:

 1. do Telekonferencie pristupujete prostredníctvom volania na číslo: 02 2211 1122

 2. na výzvu zadáte číslo miestnosti: xxxx# (pre testovanie použite 1001#)

 3. na výzvu zadáte používateľský PIN: yyy# (pre testovacie účely použite 123#)

 4. systém sa spýta na meno pristupujúceho účastníka

 5. po zaznení signálu poviete svoje meno a potvrdíte #​, vstúpili ste do telekonferenčnej miestnosti

 6. systém vám oznámi, koľko účastníkov je v konferencii

 7. systém oznámi ostatným účastníkom meno nového účastníka

 8. kedykoľvek po voľbe *0 vám systém oznámi počet aktívnych účastníkov telekonferencie

Otázky a odpovede

Q: Ako je služba spoplatnená?
A: Služba je poskytovaná formou mesačného prenájmu telekonferenčnej miestnosti pre 10, 20, alebo 30 účastníkov.

Q: Dá sa meniť počet účastníkov konferencie?
A: Administrátor určuje, koľkým účastníkom zverejní nové heslo do miestnosti a tým moderuje počet účastníkov.

Q: Je možné súčasne realizovať viacero konferencií?
A: Jeden zákazník môže mať prenajatých viacero telekonferenčných miestností.

Q: Je možné zistiť počet účastníkov v miestnosti?
A: Áno, voľbou *0 – systém oznámi účastníkovi/administrátorovi počet aktívnych účastníkov Telekonferencie.

Q: Môže administrátor "umlčať" účastníkov telekonferencie?
A: Áno, voľbou *1 – vypne administrátor mikrofón ostatným účastníkom Telekonferencie a oznámi im to.

Opätovnou voľbou *1 sa funkcia deaktivuje.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.