Virtual Voice

Náhrada za klasickú telefónnu ústredňu moderným riešením hlasovej služby prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej telekomunikačným operátorom

Prejsť k detailom služby

Šetrite na investíciách a na poplatkoch za volania s virtuálnou telefónnou ústredňou

Úspora nákladov na zastaranú telefónnu ústredňu

Odbremeňte sa od starostlivosti o zbytočnú telefónnu ústredňu. Virtuálnu ústredňu pre vás prevádzkuje telekomunikačný operátor a sprostredkuje pre vás telefonické spojenie z pevných liniek.

Výrazná úspora nákladov na telekomunikačné služby

Pevné hlasové služby poskytujeme efektívne ako súčasť štandardných dátových služieb Pripojenie na Internet (Business Internet) alebo dátová VPN (Voice Connect). Ako fixno-mobilný komplexný operátor dokážeme poskytnúť bezkonkurenčné ceny za volania z pevných liniek.

FLAT balík neobmedzených volaní

Celý objem volaní v rámci slovenskýchh mobilných aj fixných sietí spolu s volaniami do zahraničia do krajín v Zóne 1 pokryje FLAT balík neobmedzených volaní za pravidelný mesačný poplatok.

Pevné aj mobilné čísla v spoločnej VPS

Ako fixno-mobilný operátor sme jeden z niekoľkých operátorov schopných poskytnúť plnohodnotnú spoločnú hlasovú privátnu sieť. V rámci siete sú všetky hovory medzi fixnými a mobilnými číslami bezplatné.

Individuálne ceny volaní do preferovaných destinácií

Vyžiadajte si od nás individuálnu cenovú ponuku na volania do vami preferovaných destinácií.

Nové (čisté) telefóny s množstvom nových funkcií

So službou Virtual Voice dodáme aj nové moderné IP telefóny s množstvom funkcií, ktoré vaša zastaraná telefónna ústredňa nepozná.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba Virtual Voice predstavuje náhradu za klasickú telefónnu ústredňu moderným riešením hlasovej služby prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom. Zákazník šetrí náklady spojené so starostlivosťou o ústredňu, servisné zásahy, údržbu a nerieši problémy s kapacitou a funkciami ústredne. Súčasťou služby Virtual Voice sú aj znížené ceny volaní s možnosťou veľmi zaujímavého individuálneho nastavenia ceny volaní na preferované destinácie.

Zároveň zákazník získava plne funkčné virtuálne riešenie telefónnej ústredne postavené a prevádzkované na modernej platforme IN u operátora. Kapacitné potreby ako počet klapiek a počet hlasových kanálov sú na základe aktuálnej prevádzky zákazníka optimalizované cenovo i užívateľsky. Na prípadnú potrebu rozšírenia kapacít dokáže operátor reagovať a modifikovať riešenie prakticky okamžite.

Súčasťou služby Virtual Voice je aj dodávka moderných IP telefónov umožňujúcich využívať funkcie, ktoré štandardné telefónne ústredne neposkytovali, napr. konferenčné volania, simultánne presmerovanie na viacero zariadení, obsluha viacerých klapiek jedným aparátom. Telefóny sú spravidla dodávané formou prenájmu alebo splátok, čím sa jednorazové náklady zákazníka na zmenu technológie pri prechode na službu Virtual Voice znížia na minimum.

Ako služba funguje?

Služba Virtual Voice je spravidla poskytovaná formou vybudovania prístupovej infraštruktúry O2BS do lokality zákazníka. Prevádzka služby Virtual Voice vychádza cenovo najefektívnejšie v prípade spoločného (konvergovaného) riešenia spolu s dátovými produktami IP Connect a/alebo Internet Business. V takom prípade je prístupová linka a jej kapacita delená medzi tieto služby, a preto aj cenovo najefektívnejšia.

V priestoroch zákazníka sú inštalované IP telefóny, pričom jednotlivé modely telefónov sa môžu rozlišovať podľa potreby, napr. štandardné telefóny, manažérske a prípadné sekretárske telefóny. Všetky telefóny poskytujú používateľovi nadštandardné a komfortné funkcie, manažérske telefóny z vyššej cenovej hladiny majú niektoré funkcionality navyše, napr. šifrovanie hovorov, farebný displej, videoprenos medzi telefónmi, obsluha viacerých klapiek, viac jednotlačidlových pamätí v telefóne. Pri sekretárskych telefónoch je možnosť dokúpiť sekretársku konzolu s online informáciou, či je používateľ voľný/obsadený.

Konfigurácia Hlasovej časti

Lokalita

počet kanálov

počet a modely IP telefónov

doplnkové služby

spojovateľka

nahrávanie hovorov

call centrum

tarifa - ceny volaní

Konfigurácia Hlasovej časti

Lokalita

Kapacita primárneho prístupu

Kapacita back-up prístupu

Zariadenia (router, Voice GW)

Prístupová technológia primárneho prístupu

Prístupová technológia back-up prístupu

Vyberte si z našich zariadení

Yealink T33G

Yealink T33G

Detail

Yealink T43U

Yealink T43U

Detail

Yealink T48U

Yealink T48U

Detail

Yealink W73P

Yealink W73P

Detail

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.