IP Connect (MPLS VPN)

Prepojte svoj biznis cez privátnu dátovú sieť kdekoľvek na Slovensku. Rýchlo, bezpečne a bez výpadkov.

Prejsť k detailom služby

Efektívne prepojenie pobočiek vášho biznisu

Časová garancia služby

SLA (dohoda o úrovni poskytovaných služieb), ktorú poskytujeme v rámci služby IP Connect je garanciou časovej dostupnosti služby na úrovni až 99,9 %. SLA tak poskytuje vysokú dostupnosť, definovanú maximálnu dobu opravy poruchy a tiež stanovenú formu komunikácie pri prevádzkovom probléme.

Dostupnosť služby

Široké pokrytie Slovenska viacerými technológiami vám garantuje, že dokážeme vašu pobočku, centrálu či inú lokalitu pripojiť v každom meste či obci na Slovensku.

Rýchlosť a kvalita služby

Služba IP Connect umožňuje efektívne nastaviť parametre siete tak aby bola zabezpečená čo najvyššia rýchlosť a kvalita prenosu dát. Prenosová rýchlosť až do 10 GBit/s určite naplní neustále sa zvyšujúce nároky na rýchlosť prenosu dát v sieti. Okrem rýchlosti je možné nastaviť prioritizáciu dátového toku v sieti tak, aby telefonovanie malo vždy najvyššiu prioritu, dôležité lokálne či cloudové aplikácie a informačné systémy mali nižšiu prioritu a najnižšiu prioritu malo posielanie a prijímanie e-mailov alebo prezeranie webových stránok. Práve manažmentom dátovej prevádzky cez QoS (prioritizácia) je zaručené najoptimálnejšie využívanie služieb v tejto sieti.

Služba na mieru

IP Connect je služba, ktorú navrhujeme a konfigurujeme každému zákazníkovi individuálne na mieru. Konfigurácia je teda maximálne prispôsobená vašim potrebám. Základ služby, tvoria prepojenia vašich pobočiek s centrálou prostredníctvom najmodernejšej technológie. Služba môže obsahovať okrem samotného prenosu dát medzi pobočkami aj prístup na verejný internet a to cez naše dátové centrum, ktoré spĺňa prísne bezpečnostné štandardy.

Záložné pripojenie

Aby služba fungovala bez problémov, okrem primárneho pripojenia v každej lokalite zriadime aj záložné pripojenie inou technológiou, aby bolo zabezpečené poskytovanie služby bez výpadkov. Ak by predsa len došlo k nečakanému výpadku, budete pripravení a okamžite prepojení na záložné pripojenie.

Bezpečnosť siete

Bezpečnosť služby IP Connect je zabezpečená vďaka použitej platforme MPLS. Táto technológia zabezpečuje vytvorenie vašej virtuálnej privátnej siete (VPN), ktorá je oddelená od dátovej prevádzky iných zákazníkov a verejného internetu. Týmto spôsobom je vaša sieť ochránená od všetkých útokov. Do VPN sa môžete bezpečne pripojiť aj zo vzdialenej lokality, napr. zo služobnej cesty alebo z dovolenkovej destinácie, a následne bezpečne pracovať so všetkými systémami a dokumentmi, akoby ste sedeli vo svojej kancelárii. Bezpečnosť siete pravidelne testujeme. Používame renomované technológie a pravidelne ich modernizujeme.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba IP Connect je určená pre každú firmu, ktorá potrebuje prepojiť jednotlivé lokality medzi sebou. Či už ste malá firma s potrebou prepojenia len dvoch pobočiek alebo väčšia firma s desiatkami predajní, či subjekt verejnej správy s množstvom pracovísk po celom Slovensku, služba IP connect dokáže prepojiť vaše lokality efektívne a bezpečne.

 • Ministerstvá a ich pracoviská

 • Samosprávne kraje a ich organizácie

 • Súdy

 • Účtovné a audítorské spoločnosti

 • Siete predajní, lekární, čerpacích staníc

Ako služba funguje?

Súčasťou služby je dodanie, zriadenie, konfigurácia, prevádzka, dohľad, riadenie a servis dátových prípojok a koncových zariadení vo vašich lokalitách (pobočkách).

Technické parametre služby

Prenosová rýchlosť do 10 Gbit/s
Platforma MPLS
Protokol TCP IP
Manažovaná služba
Voliteľná úroveň SLA až 99,9%
Podpora QoS protokolu
Vzdialený prístup do siete
Záložené pripojenie
Technológia primárneho pripojenia - optika, FWA, P2P
Technológia záložného pripojenia - aDSL, vDSL, FWA, 3G, LTE

Otázky a odpovede

Q: Potrebujem záložné pripojenie?
A: Ak si nemôžete dovoliť byť bez pripojenia do siete ani chvíľu je pre vás nevyhnutné záložné pripojenie. Vďaka tomu vás neohrozí strata dát ani v prípade blackoutu, pretože vaša primárna linka bude istená iným typom pripojenia, ktoré bude neustále v pohotovosti.

Q: Ako bezpečné je prepojenie mojich pobočiek?
A: Celá MPLS sieť je postavená na vysoko bezpečnej chrbticovej sieti s nonstop bezpečnostným monitoringom . Prepojenie pobočiek je realizované cez zostavenie virtuálnej privátnej siete, ktorá je úplne oddelená od internetu, čím sú úplne eliminované útoky z internetu. Celá komunikácia medzi pobočkami je šifrovaná.

Q: Čo všetko získam so službou IP Connect?
A: Najdôležitejšími výhodami sú:

 • prepojenie viacero lokalít s centrálou do jednej privátnej siete,

 • garanciu a dostupnosť formou SLA (dohoda o úrovni poskytovaných služieb),

 • úsporu prevádzkových nákladov prostredníctvom outsourcingu správy siete,

 • prvotriednu bezpečnosť vďaka platforme MPLS,

 • rýchlosť a kvalitu služby s použitím technológie QoS (Quality of Service),

 • medzinárodnú dostupnosť dátovej siete – 17 štátov v celkovom počte 260 konektivít,

 • nepretržitú technickú podporu a prioritný servis.

Prepojenie siete predajní s elektronikou

Komplexnosť zadania si vyžadovala individuálny prístup, preto sa služba IP Connect v maximálnom rozsahu prispôsobila potrebám a požiadavkám zákazníka a sieť bola nakonfigurovaná ako individuálne riešenie na mieru.

Základ služby IP Connect spočíva v spájaní prevádzok predajní s centrálou prostredníctvom najmodernejšej prístupovej siete. Predajne sú združené pomocou prístupových okruhov za použitia symetrických optických a rádiových spojov v licencovanom pásme s prenosovou rýchlosťou 30 Mbps, rozšírených o záložné pripojenia ADSL s rýchlosťou 10/1 Mbps. Práve rádiová časť riešenia poskytovaná O2 Business Services prepája konkrétne 30 okruhov spolu so záložnými pripojeniami ADSL a s koncovými zariadeniami. Prostredníctvom dvoch úplne nezávislých prístupových technológií tak dokážeme zaručiť vysokú dostupnosť služby. Spolu s použitím overených koncových zariadení CISCO môžeme garantovať parametre SLA na úrovni 99,58 % dostupnosti služby a času opravy do 3 hodín.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.