Virtual Data Center

Komplexné portfólio cloudových služieb od virtuálnych serverov cez personalizované virtuálne dátové centrá až po hybridné a privátne cloudové platformy. Pri výbere záleží len na vašich prioritách

Prejsť k detailom služby

Výhody služieb Virtual Data Center

Efektivita

Nakupujte len toľko zdrojov, koľko aktuálne potrebujete. Vďaka možnosti rýchlych zmien môžete plánovať v krátkodobom horizonte.

Dynamický systém správy

Služba prináša dynamický systém správy výpočtových prostriedkov, ktorý IT manažér spoločnosti kedykoľvek prispôsobí aktuálnym potrebám či požiadavkám aplikácií alebo systémov.

Šetrenie zdrojmi

Tým, že prevezmeme zodpovednosť za správu HW, uvoľníme vašim IT špecialistom ruky, aby sa mohli venovať rozvoju IT v súlade s vašimi biznisovými požiadavkami. Sústreďte sa na vlastný biznis tým, že sa o správu IT podelíte s nami. Sústreďte sa na to, čo je pre vás dôležité, a tým je váš biznis. Presuňte starosti o základné IT potreby na nás.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre spoločnosti, ktoré chcú spoľahlivú a bezpečnú firemnú IT infraštruktúru.

Ako služba funguje?

Sprava pomocou samoobslužného portálu. Samoobslužný portál dostupný prostredníctvom internetového prehliadača ponúka komplexnú správu Virtual Data Center (VDC) vrátane zvereného rozsahu prostriedkov. Prístup je zabezpečený prostredníctvom protokolu HTTPS a certifikátu. Portál pre VDC je dostupný na adrese https://cloud2.o2.cz/cloud.

Technické parametre služby

Virtual Data Center je typ služby Infrastructure as a Service (IaaS). VDC tvorí súbor prostriedkov, tzv. Resource pool, ktoré sú stavebnými kameňmi pri tvorbe a prevádzke serverových inštancií. Administrátor má nad týmito prostriedkami plnú kontrolu vďaka webovému self-care portálu. Ten mu umožňuje nielen vytvárať tzv. Virtual Machine (virtuálne servery), ale tiež zlučovať ich do skupín, tzv. vApp s vlastnými pravidlami a sieťovaním. Jednotlivé vApp sú pripojené do virtuálnej internej siete a ďalej buď na internet, alebo VPN či MPLS. To všetko umožňuje zákazníkovi mať kompletnú kontrolu nad návrhom, implementáciou a správou IT. Jednoduché pridávanie a odoberanie prostriedkov poskytuje plnú kontrolu a efektívne využitie finančných zdrojov na prevádzku IT infraštruktúry.

Zdroje výpočtového výkonu, ktoré vám budú pridelené, sú:

Výkon procesoru

Kapacita RAM

Veľkosť úložiska

Výkon úložiska

Pripojenie sietí (VLAN, IP adresy, FW)

Prepojenie s ostatnými aplikačnými systémami

Navyše, pridelené prostriedky môžete tiež kedykoľvek na zavolanie zvyšovať alebo znižovať.

Službu prevádzkujeme na enterprise cloudových platformách s plnou redundanciou komponentov na zaistenie vysokej dostupnosti (High Availability), zahŕňajúcej výpočtový výkon, systémy na ukladanie dát aj sieťové komponenty. Vďaka enterprise architektúre navrhnutej aj pre systémy náročné na prevádzku stopercentne bez výpadkov možno navyše riešenie zvýšiť aj o georedundanciu.

Licencovanie produktov spoločnosti Microsoft je zaistené pomocou zmluvy Service Provider Licence Agreement (SPLA) alebo možno využiť aj licencie zákazníka, ak má licencie vrátane SA a License Mobilty.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.