Virtual number

Jednoduchá dovolateľnosť vašich zákazníkov z celého sveta za ceny miestnych volaní. Či prevádzkujete e-shop alebo ste veľká firma, je potrebné sa prezentovať jednoducho. Vďaka tomu vás môžu zákazníci rýchlo kontaktovať.

Prejsť k detailom služby

Virtuálne číslo na pohodlnú a efektívnu komunikáciu

Dostupnosť služby v 78 krajinách sveta vrátane Slovenska

Virtuálne číslo si môžete zriadiť buď na Slovensku, alebo v zahraničí, pretože poskytovanie virtuálneho čísla je dostupné až v 78 krajinách vrátane Slovenska.

Dôveryhodné číslo na Slovensku aj v zahraničí

Virtuálne číslo je bežné slovenské alebo zahraničné telefónne číslo, ktoré sa využíva v danej krajine. Volajúci nepociťuje, že komunikuje so zahraničím, preto telefonuje na toto číslo s dôverou.

Neobmedzený počet prijatých volaní

Nezáleží, koľko zákazníkov vám bude volať na virtuálne číslo. V poplatku za službu máte zahrnutý neobmedzený počet volajúcich zákazníkov.

Desiatky volajúcich súčasne

Na virtuálne číslo sa vám súčasne dovolajú dvaja volajúci. V prípade potreby si môžete navýšiť počty súčasných volajúcich až na desiatky.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba je vhodná pre firmy, ktoré pôsobia na Slovensku či v zahraničí a v danej krajine potrebujú poskytovať služby pre svojich lokálnych zákazníkov.

V biznise je dôležité byť viditeľný preto je potrebné využiť všetky formy prezentácie. Komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo chatovej aplikácie, môže byť užitočná, nič však nehradí telefonickú komunikáciu s pracovníkom na druhej strane linky.

Môže sa zdať, že bežná telefónna linka postačuje, ale výhody, ktoré virtuálne čísla ponúkajú, ich predbehnú najmä v:

  • možnosti poskytnúť zákazníkom v zahraničí na svoje služby lokálne číslo s cenou miestneho volania, hoci službu poskytujete napr. zo SR,

  • presmerovaní volaní na miesto kdekoľvek na svete,

  • zriadení viacerých virtuálnych čísiel na jeden subjekt podľa účelu jeho použitia,

  • dovolateľnosti viacerých volajúcich na jedno číslo súčasne.

Virtual number je dostupné v 78 krajinách sveta vrátane SR, kde je možné službu zrealizovať pre každú zo slovenských dostupných predvolieb (25 oblastí). Po podpise zmluvy je používateľovi pridelené štandardné telefónne číslo z množiny medzinárodného partnera, na ktoré možno súčasne prijať až dve volania. Tieto volania sú ukončené podľa preferencií zákazníka v jeho priestoroch najčastejšie u agenta call centra alebo informačnej/servisnej linky.

Medzinárodný obchod
Zobrazením lokálneho formátu telefónneho čísla je možné ľahšie získať dôveru zákazníkov v zahraničí a zobrazením miestneho telefónneho čísla na webovej stránke či v eshope zvyšujete predaj.

Medzinárodné konzultačné služby
Firmy so širokým zahraničným pôsobením môžu svoje konzultačné služby poskytovať prostredníctvom lokálneho telefónneho čísla v krajine, kde poskytuje svoje služby.

Zahraničné servisné centrá
Spoločnosti, ktoré prevádzkujú svoje zákaznícke či servisné centrá v iných krajinách, sa pridelením virtuálnych čísiel stávajú dostupnými pre zákazníkov z danej krajiny, a to len za volanie v cene miestneho volania.

Sledovanie úspešnosti kampaní
Pre jednotlivé reklamné kampane si môžete určiť rôzne telefónne čísla a sledovať, aká efektívna je každá reklama pri zvyšovaní predaja.

Ako služba funguje?

Virtuálne číslo predstavuje bežné telefónne číslo využívajúce sa na Slovensku či v zahraničí, ktoré umožňuje prijímať volania nie len z danej krajiny, ale aj z celého sveta. Toto číslo nie je pripojené do žiadneho telefónu alebo na SIM kartu, čím je jeho použitie flexibilné.

Okrem prijímania volaní na lokálne číslo umožňuje služba Virtual number presmerovanie prichádzajúceho volania na pevnú linku alebo mobil kdekoľvek na svete.

Zoznam krajín dostupných na využívanie virtuálneho čísla - zoznam krajín( zoznam krajín je prílohe)

Technické parametre služby

Prichádzajúce volania na virtuálne číslo je možné ukončiť:

  • a) na mobilné telefónne číslo v SR alebo vo svete

  • b) pevné telefónne číslo v SR alebo vo svete

  • c) v softvérom VoIP klientovi na PC

Slovenský e-shop rozširuje
svoju prezentáciu do zahraničia

Úspešnosť podnikania na Slovensku chce moderný eshop rozšíriť aj do Českej republiky.

Použitie virtuálneho čísla umožňuje prezentovať biznis s lokálnym českým číslom bez toho, aby firma musela v Česku vybavovať pevnú alebo mobilnú linku a uhrádzať poplatky českému operátorovi.

Eshop zvolil pre Českú republiku špecifický typ marketingovej kampane a určil virtuálne číslo pre túto kampaň. Hoci sa zákaznícka linka eshopu nachádza na Slovensku, pridelené virtuálne číslo pre Českú republiku umožňuje poskytovať informácie o kampani českým zákazníkom a to ich zavolaním na české číslo. Takýmto spôsobom mohol eshop presne cieliť zahraničnú kampaň s lokálnym telefónnym číslom. Pridelené virtuálne číslo tak dokáže pomôcť pri vyhodnotení počtov volaní v rámci kampane.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.