SMS Gateway

Hromadné zasielanie SMS správ bez mesačných poplatkov do celého sveta

Prejsť k detailom služby

Informujte svojich zákazníkov jednoducho a okamžite cez SMS

Posielajte SMS správy do celého sveta

Či už chcete posielať SMS správy v rámci Slovenska alebo do celého sveta, so službou SMS Gateway to urobíte priamo z vášho informačného systému.

Bez mesačných poplatkov

V rámci služby nie sú účtované žiadne zriaďovacie ani mesačné poplatky. Platíte len za počet SMS správ, ktoré zašlete.

Bez minimálneho objemu zaslaných SMS

So službou SMS Gateway máte vždy voľné ruky pri navrhovaní svojich informačných aktivít pre svojich zákazníkov. Pre každú kampaň či aktivitu si sami určíte koľko SMS správ budete posielať. Neviažete sa vopred na určitý počet zaslaných SMS. Posielajte toľko SMS, koľko potrebujete.

Prezentujte SMS správy telefónnym číslom alebo textom

Odoslané SMS správy môžete prezentovať mobilným telefónnym číslom alebo krátkym textom, ktorý vystihuje samotnú informačnú kampaň. Rovnako môžete zaslať SMS, kde ako odosielateľ SMS správy bude uvedený názov vašej firmy.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Realizujete prieskum na svojich zákazníkoch, alebo chcete upozorniť svojich zákazníkov na novú akciu či zmenu adresy prevádzky?

Službu SMS Gateway môžete využiť v každej situácii, keď potrebujete odoslať veľké množstvo SMS správ v jednom okamihu.

Ako služba funguje?
 • Cez SMS Gateway je možné posielať SMS do sietí všetkých operátorov na svete.

 • Ako identifikátor odosielateľa SMS môže zákazník použiť akýkoľvek alfanumerický reťazec a to pre každú SMS zvlášť.

 • Podpora možnosti zasielať správy z prideleného mobilného čísla umožňuje nie len posielať SMS správy, ale zároveň aj prijímať odpovede vašich zákanzíkov na zaslané správy cez API priamo do vášho informačného systému.

 • Možnosť prioritizovania SMS správ ako sú napr. autentifikačné SMS pri prihlasovaní do systémov či transakčné SMS o odoslaní platby alebo tovaru.

 • SLA dostupnosti služby predstavuje minimálne 99,9%.

 • Zákaznícka podpora 24/7.

Technické parametre služby
 • Služba SMS Gateway je plne redundantnou a zálohovanou platformou, ktorá sprostredkúva priame prepojenia na SMS centrá spoločnosti O2.

 • SMS Gateway umožňuje posielanie SMS s rýchlosťou 30 SMS/sec. V prípade potreby je možné zvýšiť počet zasielaných SMS za 1 sekundu.

 • So službou máte možnosť posielania dlhých SMS formou ich rozkladania na krátke 160 znakové správy, ktoré sú GSMA kompatibilné.

 • SMS správy môžete posielať aj s diakritikou, nakoľko služba podporuje nasledovné štandardy kódovania správ: GSM 03.38, Latin1, 8-bit, UCS2.

 • Dátové prepojenie medzi O2 SMS Gateway a vašimi systémami sa realizuje buď cez IPsec tunel cez verejný internet (štandardne využívané u väčšiny zákazníkov), alebo priamym prepojovacím okruhom tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a potrebná kapacita okruhu.

Pripojenie SMS centra O2 do vášho informačného systému sa realizuje cez štandardizované protokoly SMPP v3.4 a/alebo HTTP RESTful API (viac o protokoloch: RESTful API, SMPP).

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.