Push 2 Talk

Profesionálne riešenie online komunikácie v tímoch

Prejsť k detailom služby

Moderná komunikačná služba využívajúca mobilné a wi-fi dátové siete a smartfóny na internú komunikáciu v tímoch

Spojenie s jednotlivcami a skupinami

Hlasové alebo textové spojenie je v okamihu stlačenia tlačidla na smartfóne. Pri hlasovej komunikácii nie je potrebné čakať na vytočenie hovoru a spojenia s druhým telefónom.

Efektívny manažment kontaktov

Definovaný zoznam pracovníkov v skupine umožňuje okamžité spojenie so všetkými členmi skupiny súčasne.

Flexibilita vo využívaní smartfónov

Systém funguje na smartfónoch s operačným systémom Android a iOS, pričom nie je potrebné zakúpenie žiadnych špeciálnych zariadení.

Bezpečnostné oznámenia (alerty)

Alerty zabezpečujú odosielanie informácií na dispečing či iným osobám o hroziacom nebezpečenstve pre pracovníkov.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre akýkoľvek pracovný kolektív, ktorý potrebuje zabezpečiť okamžité spojenie s celým tímom pracovníkom v rovnakom čase a to bez potreby vytáčania telefónnych čísiel. Máte časť pracovníkov v teréne a potrebujete ich riadiť na diaľku stlačením jedného tlačidla na zariadení? Push2 Talk je pre vás ideálnym riešením skupinovej komunikácie.

Ako služba funguje?

Služba Push2Talk predstavuje profesionálne riešenie na prenos textových a hlasových správ, okamžitú skupinovú komunikáciu, online sledovanie polohy a pohybu zamestnancov, hlásenia núdzových situácií pracovníkov. Ide o riešenie pozostávajúce z mobilnej aplikácie určenej pre smartfóny s operačným systémom Android aj iOS a aplikácie pre stolové počítače. Prostredníctvom aplikácií je možné okamžite riadiť, sledovať, komunikovať a zdieľať potrebné informácie v prevádzke podniku.

Spojenie mobilnej aplikácie v smartfóne s funkcionalitou „dispečingu“ zabezpečuje efektívnu komunikáciu pracovníkov v tíme spolu s riadiacim centrom prevádzky podniku. Vďaka využívaniu kombinácie mobilného dátového a wi-fi pripojenia zabezpečuje služba PUSH 2 TALK maximálnu dostupnosť komunikácie s pracovníkmi v tých najťažších pracovných podmienkach.

Služba Push 2 Talk pozostáva z dvoch základných súčastí

Mobilná aplikácia do smartfónu

Bezplatná a bezpečná mobilná aplikácia inštalovaná v smartfóne zabezpečuje okamžitú komunikáciu pracovníka s celým tímom a dispečerom, teda riadiacim pracovníkom koordinujúcim práce a stráženie bezpečnosti pri práci. Aplikácia je dostupná pre operačný systém Android a iOS.

Okamžité hlasové spojenie

Okamžité obojstranné spojenie s definovanou skupinou alebo celým tímom či dispečerom jedným dotykom obrazovky smartfónu.

Nahrávanie hlasovej komunikácie

Všetky hlasové spojenia sú nahrávané a ukladané na server vo formáte (.mp3) a kedykoľvek stiahnuteľné na ďalšie použitie.

Textové správy

Instant messaging ako forma jednoduchej textovej komunikácie s vybraným účastníkom alebo celým tímom zabezpečí online zdieľanie informácií, ak nie je vhodné použitie hlasového spojenia.

Online GPS lokalizácia

Online lokalizácia jednotlivých pracovníkov alebo celého tímu cez GPS umožňuje sledovať ich polohu a pohyb na mapách spoločnosti Google.

Prenos súborov

Online zdieľanie súborov a obrázkov je predpokladom správnych rozhodnutí a efektívnej tímovej spolupráce.

Bezpečnosť pracovníkov

Pracovníci nie sú nikdy sami, pretože služba obsahuje SOS alarm a Man Down Alarm funkcionalitu, ktoré umožňujú online monitorovanie bezpečnosti pracovníka pri práci a hlásenia na dispečing v prípade ohrozenia pracovníka.

Aktualizácie v reálnom čase

Aktualizácie aplikácie zabezpečujú, že služba vždy disponuje najnovšími vylepšeniami pre bezpečnosť a efektívnu komunikáciu v tíme.

Program Dispečer pre počítač

Predstavuje profesionálnu aplikáciu pre stolový počítač/notebook umožňujúcu manažovanie a monitorovanie práce tímu cez obojstrannú hlasovú a textovú komunikáciu s pracovníkmi. Pracovník dispečingu cez monitorovanie polohy a pohybu pracovníkov a tiež sledovaním bezpečnostných alarmov, automaticky odosielaných od pracovníkov v ohrození, dokáže rýchlo zabezpečiť potrebnú pomoc v kritických situáciách.

Okamžité hlasové spojenie cez PC

Skupinové volania, súkromné volania, zobrazovanie statusu o dostupnosti pracovníkov predstavujú prvky efektívnej a bezpečnej komunikácie s veľkými skupinami pracovníkov a dispečerským riadiacim centrom. Dispečer dokáže monitorovať, počúvať, vytvárať hlasové spojenia a zapájať sa do celej hlasovej komunikácie s tímom pracovníkov.

Prenos súborov a textová komunikácia

Online zdieľanie súborov a obrázkov je predpokladom správnych rozhodnutí a efektívnej tímovej spolupráce. Instant messaging ako forma jednoduchej textovej komunikácie s vybraným účastníkom alebo celým tímom zabezpečí online zdieľanie informácií účastníkom, ak nie je vhodné použitie hlasového spojenia.

GPS monitoring polohy a pohybu

Monitorovanie GPS polohy a pohybu pracovníkov a ich zobrazovanie na Google mapách umožňuje efektívnu a okamžitú kontrolu. Vytvorenie virtuálnych zón a orientačných bodov na mape umožňuje neustály prehľad o polohách pracovníkov, ako aj zaznamenania alarmov pri prekročení stanovených hraníc lokality pracovníkmi.

Upozornenia, alarmy

Hlásenia o ohrozujúcich situáciách zdravia a života pracovníkov sú to najdôležitejšie v ťažkých pracovných podmienkach. Vedieť o ohrození, kde sa incident pracovníka stal a privolať potrebnú pomoc je dôležitým prvkom bezpečnosti programu DISPEČER.

Globálne pokrytie služby

Okamžitý pohľad na status pracovníkov kdekoľvek na svete, kde je dostupná mobilná dátová sieť alebo wi-fi pripojenie. Prepojenie lokalít vykonávania práce je zabezpečené šifrovanou komunikáciou medzi jednotlivými tímami a programom DISPEČER.

Široké možnosti reportov

Služba obsahuje množstvo preddefinovaných reportov, ktoré umožňujú okamžitú analýzu dát. V sekcii reportov sú dostupné napríklad tieto reporty: denný report aktivít vybranej skupiny, zobrazenie pohybu osôb na mape, sledovanie pohybu mimo vyznačených hraníc, história správ a volaní atď.

Služba je poskytovaná na bežných smartfónoch s dostupnosťou mobilnej dátovej siete alebo wi-fi pripojenia. Celá komunikácia prebieha cez zabezpečené šifrované dátové spojenie medzi účastníkmi komunikácie.

Inštalácia APLIKÁCIE do smartfónu alebo programu DISPEČER na stolový počítač je intuitívna a bez potreby špeciálnej podpory technických pracovníkov. Po inštalácii je možné okamžité používanie služby.

Cenník Push 2 Talk

Návody

Technické parametre služby

Celá dátová komunikácia medzi smartfónmi aj dispečingom je šifrovaná za pomoci protokolu TLS využívajúci 256 bit AES-SHA štandard. Hlasové kanály sú šifrované štandardom OCB-AES 128 bit.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.