Mobile VPN

Všetky vaše mobilné firemné čísla si volajú bezplatne bez obmedzení v jednej spoločnej Virtuálnej privátnej sieti.

Prejsť k detailom služby

Mobile VPN na manažovanie nákladov na mobilné volania a zjednodušenie internej komunikácie

Zvýhodnené ceny volaní

Bezplatné neobmedzené volania medzi všetkými členmi Mobile VPN.

Definícia "používateľských" úrovní

Služba Mobilná VPN umožňuje nastaviť a zabezpečiť správnu aplikáciu definovaných politík volaní pre jednotlivé pracovné pozície a zamestnanecké úrovne prípadne aj pre skupinu čísel mimo firmy - virtuálnych členov VPN.

Vnútrofiremné volania skrátenými číslami

Možnosť volania skrátenými číslami privítajú hlavne poúžívatelia pevnej linky pre volania na mobily kolegov.

Mobile - Fix VPN

Rozšírenie Mobilnej VPN aj o pevné linky zákazníka - bezplatné neobmedzené volania medzi všetkými mobilnými aj pevnými číslami.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Službu Mobilná VPN využije každý biznis zákazník mobilných služieb. Zákazníci, ktorých mobilní zamestnanci intenzívne komunikujú v rámci firmy pocítia najvýraznejšie úsporu na bezplatných volaniach v rámci VPN.

Ako služba funguje?

Služba MVPN je aktivovaná na základe detailnej analýzy všetkých mobilných firemných čísel. Na základe vyplnenia online formulára sa v systémoch O2 nastaví východiskový stav konfigurácie MVPN. Minimálny rozsah požadovaných informácií je nasledovný:

VPN skupina: počet, obmedzenia volaní (do inej skupiny, mimo skupiny, čas, smery)
Konkrétne tel. číslo: člen skupiny, obmedzenie volania mimo VPN, skrátené číslo, prezentácia skráteným číslom
Zmeny nastavenia možno vykonávať prostredníctvom kontaktného miesta pre korporátnych zákazníkov alebo vyplnením online formulára.

Detailný popis funkcionalít služby

Technické parametre služby

Varianty obmedzení volaní:

  • obmedzenie volania mimo MVPN (definovateľné nad každým číslom),

  • obmedzenie volania do iných skupín (napr. volania na čísla topmanažmentu),

  • obmedzenie volania do konkrétnych číselných množín (napr. audiotex),

  • obmedzenie volania na konkrétne smery,

  • obmedzenie volania len do siete operátora,

  • obmedzenie volania do zahraničia,

  • obmedzenie volania v roamingu,

  • obmedzenie volania len „cez prefix“ (označenie súkromných, projektových volaní/nákladov),

  • obmedzenie volania na základe času volania (pracovný čas/mimo pracovného času).

Každý člen skupiny má možnosť individuálne nastaviť presmerovanie volaní na iného člena a/alebo aj na číslo mimo MVPN. Funkcionalita VPN Hunting zabezpečí postupné presmerovanie volania v prípade nedostupnosti člena MVPN až do 9. úrovne.

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.