Úspešné poskytnutie dátových a aplikačných služieb pre zasadnutie rady ministrov OBSE v Bratislave

13. 1. 2020  |  Odporúčané

3b1e8b_e49096650d484407a69b77b059b176f7_mv2

Naša spoločnosť O2 Business Services, a. s., poskytla pre veľké podujatie svetového významu, ktorým bolo zasadnutie rady ministrov OBSE v areáli Incheba, a. s., v Bratislave káblové dátové pripojenie pre 350 pracovných staníc so 180 účtami do domény podujatia, 160 tlačiarní a ďalších viac ako 2200 rôznych osobných zariadení účastníkov podujatia cez WiFi pripojenie.

Vzhľadom na členitosť areálu podujatia boli zriadené dva hlavné dátové L3 uzly v HA architektúre, ktoré boli pripojené do našej siete s kapacitou primárnej linky 10 Gbps a záložnej linky 1 Gbps. Na hlavné uzly boli zapojené hlavné distribučné L2 prepínače s kapacitou linky 2 Gbps, na ktoré boli zapojené koncové distribučné L2 prepínače s kapacitou linky 1 Gbps. Celkovo bolo inštalovaných 60 ks dátových prepínačov, na ktorých bolo k dispozícii spolu viac ako 1200 FE/GE portov a 14 km CAT5e kabeláže pre pripojenie koncových zariadení, ktorým boli oficiálne pracovné stanice a tlačiarne podujatia. Zároveň bolo v priestoroch podujatia inštalovaných spolu 70 ks WiFi prístupových bodov v minimálnej konfigurácii 802.11 n/ac Wave2 2x2:2 MU MIMO pre pripojenie všetkých osobných zariadení účastníkov podujatia. Vytvorená bola aj privátna dátová sieť s centrálnym prestupom do internetu cez NGFW v HA architektúre s implementovanými bezpečnostnými pravidlami pre spolu 120 vytvorených VLAN sietí.

V dátovom centre boli okrem riadiacich prvkov siete vytvorené aplikačné servery (MS Active Directory, MS Exchange, Windows Update Services, File server, Print Server) pre vytvorenú doménu, do ktorej bolo zapojených 340 oficiálnych pracovných staníc podujatia.

Zapojenie technológie pre poskytovanie služieb v areáli Incheba, a. s.

3b1e8b_8b11cdb071be4a9fbfec03397f256029_mv2

Počas hlavného rokovacieho dňa 5. 6. bola dostupná dátová kapacita vyťažovaná na max. 440 Mbps smerom z internetu a 182 Mbps smerom do internetu.

3b1e8b_bbe076e286894f67bf31cbc4403ab0d3_mv2

Celkovo za celú dobu podujatia bolo od 1. - 6. 12. 2019 prenesených medzi LAN/WLAN sieťou a internetom spolu 3,6 TB užívateľských dát podľa nižšieho rozdelenia.

3b1e8b_ac6a56ca0c9e43aeb77dedf28ff05931_mv2

Inštalovaná WiFi sieť pre dosiahnutie maximálnej kvality a stability poskytovala pripojenie s kapacitou max. 20/20 Mbps pre jedno klientske zariadenie a boli uplatnené bezpečnostné politiky, aby nedochádzalo k využívaniu WiFi pripojenia neželanými alebo nebezpečnými aplikáciami.

Počas hlavného rokovacieho dňa bolo na WiFi sieť súčasne pripojených vyše 1400 zariadení, ktoré spolu prenášali 1,8 GB za minútu.

3b1e8b_5c36232c81cd44cdb098c317d2f88daf_mv2

Celkovo za celé podujatie bolo na WiFi sieť OSCE 2019 pripojených viac ako 2200 jedinečných zariadení, ktoré preniesli spolu 1,8 TB dát a ktorých celkový súčet časov pripojenia bol viac ako 5,3 roka.

Rozdelenie pripojených zariadení do WiFi siete podľa operačného systému. Vzhľadom na to, že išlo o významnú akciu svetového významu, prevaha operačného systému iOS nie je prekvapujúca.

3b1e8b_2029b9e21b2747ffb6b7aa6dcd2a4cbf_mv2

Top 100 pripojených zariadení podľa dĺžky pripojenia bolo celkovo spolu pripojených 6970 h a top zariadenie bolo pripojené viac ako 160 h. Top 100 pripojených zariadení podľa prenesených dát prenieslo spolu 590 GB a top zariadenie prenieslo viac ako 50 GB.

Najviac vyťažené WiFi AP podľa rôznych kritérií. Najvyššie počty pripojených jedinečných klientskych zariadení dosahovali WiFi AP v hale D, kde boli 4 väčšie rokovacie sály a hlavný prechod do catering zóny.

3b1e8b_80183498a2874ebf9878a6332b81bf6e_mv2

Najviac vyťažené WiFi AP podľa prenesených dát sa nachádzali v priestoroch pre novinárov haly B0 a v miestnostiach ExpoClubu, kde sa konali tlačové konferencie, pričom primárne išlo o dáta smerom do internetu na rôzne on-line video služby.

3b1e8b_e8ef9e9d13734ddfb2036a1f31e1631c_mv2

Počas celého priebehu podujatia bolo naše riešenie monitorované tímom z NOC a priamo na podujatí sme okrem funkčnosti a kvality poskytovanej služby kontrolovali aj dodržiavanie zákazu používania vlastných WiFi smerovačov a hot spotov na mobilných telefónoch, ktoré by ovplyvňovali kvalitu našej poskytovanej služby.

3b1e8b_17a90921eb2c4f0782877fe9c99f6641_mv2

3b1e8b_43d082b0ac06457d9803b57e99e82869_mv2