Smart City – ideálne mesto 21. storočia, komplexne a funkčne

27. 4. 2018  |  Odporúčané

3b1e8b_03230d2f627b404888154269c2d46a17_mv2_d_2126_1417_s_2 (1)

Bratislava 15. decembra 2017 – Aké je ideálne mesto 21. storočia? Na túto otázku hľadajú odpovede poprední odborníci z rôznych oblastí počas konferencie, ktorá nesie rovnomerný názov – IDEÁLNE MESTO 21. STOROČIA. Mesto, ktoré bude ctiť obyvateľov, životné prostredie, ako aj využívať vo svoj prospech tie najmodernejšie technológie.

V súčasnosti sa o problematike mesta diskutuje čoraz viac, predovšetkým o využití verejných priestorov, o tom, aká má byť ich kvalita. Súčasťou diskusií sú témy Smart City, Ekologická stabilita, Klíma prostredia, Doprava, Zeleň, Občianska vybavenosť, Komunikácia medzi mestom a občanom a množstvo ďalších, hoci ich vzájomné prepojenie nemusí byť na prvý pohľad zrejmé.
O2 Business Services dlhodobo rozvíja koncepciu Smart City – inteligentné riešenia pre mestá a pre regióny. „Smart City vnímame komplexne a nielen cez moderné technológie a Big Data, ktorým rozumieme a s ktorými máme bohaté skúsenosti. Chceme, aby tieto technológie boli v symbióze s urbanizmom, ekológiou a s ďalšími vedami, ktoré sú tu už stovky rokov a napomáhajú rozvoj miest,“ povedal Milan Zmeko, Senior Propositon and Product Manager O2 Business Services.

Mestá sa na seba začínajú podobať a vytráca sa z nich jedinečnosť a rázovitosť. Sú autá ozajstným problémom dopravy, alebo je to zlý územný plán, ktorý núti obyvateľov k dennodennej migrácii za prácou, zotavením, kultúrou, za športom? Dáme prednosť 50-ročnému stromu s krásnou korunou alebo smart technológiám – senzorom a kamerám? Viete si predstaviť, že zrazu na „meste“ padne za krátky čas niekoľko nezávislých názorov na jeden problém s jediným cieľom – synergie a pochopenia?

Projekt inšpirovaný slovenskou ucelenou urbanistickou teóriou, ktorá svojou kvalitou presahuje hranice Európy, je postavený na odkaze profesora Emanuela Hrušku. Práve on vo svojom diele Ideálne krajinné mesto na Žitnom ostrove definoval niektoré princípy ideálneho mesta:

  • mesto musí byť citlivo komponované do krajiny,

  • rozvíjanie a prepojenie mestskej krajiny vo forme biokoridoru človeka,

  • voda je integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou mesta,

  • súčasťou mesta je aj rozvinuté poľnohospodárstvo,

  • novou hybnou silou budú veda, výskum a inovácie – elektronizácia a modernizácia,

  • pravdivé zobrazovanie problémov, dynamický zážitok – objektívna otvorená komunikácia.

Projekt Ideálne mesto 21. storočia je koncipovaný ako workshop a vedenie mesta aktívne spolupracuje na „riešení“ konkrétnej témy, ktorú si samospráva zvolí sama. „Prostredníctvom nástroja ITUD sú v každom meste aplikované rovnaké metódy na odovzdanie základných informácií a na otvorenie objektívnej diskusie,“ hovorí Igor Hlianik, garant projektu zo spoločnosti In Architekti.

„V prvej časti sa zaoberáme základnými tézami Ideálneho mesta s priamym odporúčaním pre prax a na aplikáciu v danom meste. Druhá časť využíva najmodernejšiu technológiu ITUD, vďaka ktorej prebieha interaktívny workshop zameraný na témy vybrané priamo samosprávou. Posledná, tretia časť vyhodnocuje nadobudnuté poznatky a odporúča mestu konkrétne princípy, postupy či scenáre na ideálne vyriešenie zvoleného problému,“ dopĺňa Nikola Winková, In Architekti.

Projekt Ideálne mesto 21. storočia odštartoval v Trnave, pokračoval v Hlohovci. V súčasnosti prebiehajú prípravy a rokovania s Popradom, mestom Vysokými Tatrami a so Sereďou. V roku 2018 chceme hľadať riešenia tiež s krajskými mestami. Projekt je však otvorený a v rámci časových možností navštívime veľmi radi aj mestá, ktoré si nás nájdu a oslovia.

Všeobecné závery budú na konci projektu (október – november 2018) zosumarizované v elektronickej publikácii, ktorá zhodnotí celý projekt a ponúkne ucelený názor na danú tému s konkrétnymi odporúčaniami využitia základných šiestich pilierov pre mestá a pre prax.

Organizátor a garant projektu: IN ARCHITEKTI, s. r. o.
Spoluorganizátor projektu: Visuin institut
Generálny partner: O2 Business Services, a. s., GEODETICCA, s. r. o.
Odborní partneri: 3Dsense, s. r. o., Germuška Stanislav, MVO Ľudia a voda OZ,
PROarbor, s. r. o., Martin Kolník VELES, PROROZVOJ, s. r. o.