Profesionálna wifi sieť na kľúč

2. 10. 2020  |  Odporúčané

3b1e8b_db821486e6c24751b91531ea9d5524bf_mv2

Množstvo pripojených zariadení a aj náročnejšie aplikačné využitie siete si vyžadujú profesionálne riešenia a moderné technológie, ktoré poskytnú spoľahlivé pripojenie všetkých zariadení vo vašej firme.

Služba Managed Wifi vám zabezpečí priestorovo a kapacitne dimenzované pokrytie vašich priestorov na mieru pomocou moderných prístupových bodov, ktoré poskytujú základné pokrytie technológiou WiFi5 alebo pokrytie najmodernejšou technológiou WiFi6 aj so šifrovaním WPA3, a to bez počiatočných nákladov na inštaláciu, konfiguráciu, bez nákladov na riadenie siete so zabezpečením plynulej prevádzky, ako aj bez nákladov na vašich vlastných špecialistov v tejto oblasti.

Ideálna wifi pre váš biznis od O2 Business Services

Služba je určená pre malých, stredných, ako aj veľkých firemných zákazníkov s jednou lokalitou, viacerými lokalitami alebo celou sieťou lokalít bez obmedzenia.

Na základe vašich potrieb navrhneme a nasimulujeme optimálne riešenie pokrytia v profesionálnom nástroji Ekahau Site Survey Pro a po odsúhlasení projektu pokryjeme vaše priestory do 4 týždňov od podpisu zmluvy.

Pre pokrytie priestorov používame prístupové body, ktoré obsahujú anténny systém BeamFlexPlus, ktorý je integrovaný vo wifi prístupovom bode a je nadstavbou štandardného TxBeamformingu. Tento systém cielene formuje vyžarovanie signálu smerom ku klientovi, čím znižuje interferencie a rušenie sietí, zvyšuje dosah a kapacitu siete a hlavne zvyšuje kvalitu prenosu dát medzi klientom a wifi prístupovým bodom.

3b1e8b_00f8cac2ce484b5eab8890ac80c3a769_mv2

Zapojenie služby Managed WiFi s centrálnym riadením wifi prístupových bodov

3b1e8b_95c24fa00e2c40e1a743b27af1657ab2_mv2

Simulácia pokrytia v plánovacom nástroji Ekahau Site Survey Pro pomocou konkrétnych typov wifi prístupových bodov

3b1e8b_29fd4b77724545dd85f47a269a559cb4_mv2

Princíp smerovania vyžarovania adaptabilnej antény wifi prístupového bodu so systémom Beam Flex