O2 Business Services prepojilo 30 predajní siete NAY inovatívnou chrbticovou sieťou

1. 8. 2018  |  Odporúčané

3b1e8b_e1bf09a6a28646fca9bce40e8690a398_mv2_d_2126_1489_s_2

Bratislava 19. októbra 2017 – Skupina NAY prevádzkuje na Slovensku 36 predajní svojej siete. Udržiavať komunikáciu medzi jednotlivými predajňami so stopercentným prístupom k všetkým informáciám v čo najkratšom čase nie je jednoduché. S týmto zámerom NAY vypísalo výberové konanie, kde uspela spoločnosť VNET s riešením metropolitnej optickej siete, ktorú O2 Business Services doplnila o pripojenia predajní NAY situovaných mimo Bratislavy. Súčasťou komplexného riešenia je aj služba IP Connect, vďaka ktorej prepájame 30 predajní NAY.

Základ služby IP Connect spočíva v spájaní pobočiek s centrálou prostredníctvom najmodernejšej prístupovej siete. Predajne siete NAY sú združené pomocou prístupových okruhov za použitia symetrických optických a rádiových spojov v licencovanom pásme s prenosovou rýchlosťou 30 Mbps, rozšírených o záložné pripojenia ADSL s rýchlosťou 10/1 Mbps. Práve rádiová časť riešenia poskytovaná O2BS prepája konkrétne 30 okruhov spolu so záložnými pripojeniami ADSL a s koncovými zariadeniami. Prostredníctvom dvoch úplne nezávislých prístupových technológií tak dokážeme zaručiť vysokú dostupnosť služby. Spolu s použitím overených koncových zariadení CISCO môžeme garantovať parametre SLA na úrovni 99,58 % dostupnosti služby a času opravy do 3 hodín.

„Pri navrhovaní riešenia spoločnosť VNET hľadala spoľahlivého a dynamického partnera, ktorého geografická pôsobnosť a poskytované služby dopĺňajú našu optickú metropolitnú sieť tak, že sme schopní zabezpečiť neustálu prevádzku, dohľad, riadenie a servis dátových prípojok vrátane koncových zariadení vo všetkých predajniach NAY s dôrazom na vysokú kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb. Naša vlastná metropolitná sieť a sieť O2BS poskytli spoločnosti NAY komplexné, stabilné a homogénne riešenie prepojenia všetkých jej predajní, čím sa nám podarilo splniť očakávania klienta, ktorému poskytujeme komplexnú MPLS sieť už viac ako rok,“ povedal Vojtech Németh, technický riaditeľ VNET.

„Komplexnosť zadania si vyžadovala individuálny prístup. Spolu so spoločnosťou VNET sme v riešení pre NAY navrhli službu IP Connect, ktorú sme v maximálnom rozsahu prispôsobili potrebám a požiadavkám zákazníka a nakonfigurovali tak individuálne riešenie na mieru. Zabezpečili sme pripojenie 30 lokalít kvalitným a garantovaným riešením a zákazníkovi poskytujeme bezproblémovú komunikáciu medzi jednotlivými prevádzkami,“ povedal Martin Ďurov, obchodný riaditeľ spoločnosti O2 Business Services.

Celková poskytovaná služba pozostávala z dodania, zo zriadenia zariadení a služieb, ich konfigurácie a samotnej prevádzky v predajniach. Za spoločnosť NAY komentuje spoluprácu riaditeľ IT: „O2 Business Services poskytuje neustálu prevádzku, dohľad, riadenie a servis dátových prípojok a koncových zariadení v 30 predajniach siete NAY. Zastrešuje tak nielen prenos dát v rámci chrbticovej siete NAY, ale aj kvalitu siete a jej bezchybný chod.“ Do správy tak spadajú aj jednotlivé prípojky vrátane koncových zariadení Cisco, na ktoré sú pripojené lokálne siete.

Služba IP Connect je zameraná na firmy s potrebou prepojiť viacero lokalít výkonným, bezpečným a flexibilným spôsobom. Služba je výhodná pre spoločnosti, ktoré potrebujú outsourcovať kompletnú správu svojej siete. Vzhľadom na svoju charakteristiku je služba vhodná pre firmy požadujúce celistvé riešenie ich komunikačných požiadaviek. IP Connect ponúka finančne zaujímavý spôsob telekomunikačných riešení pre vzdialené počítačové siete a pobočkové ústredne s pokročilými funkciami.

Služba IP Connect prináša zákazníkom viacero výhod. Medzi nimi nájdete:

Prepojenie viacero lokalít s centrálou do jednej privátnej siete.

  • Garanciu a dostupnosť formou SLA (dohoda o úrovni poskytovaných služieb).

  • Úsporu prevádzkových nákladov prostredníctvom outsourcingu správy siete.

  • Prvotriednu bezpečnosť vďaka platforme MPLS.

  • Rýchlosť a kvalitu služby s použitím technológie QoS (Quality of Service).

  • Medzinárodnú dostupnosť dátovej siete – 17 štátov v celkovom počte 260 konektivít.

  • Nepretržitú technickú podporu a prioritný servis.

O spoločnosti O2 Business Services

O2, ktoré je materskou spoločnosťou O2 Business Services, je spolu s O2 Czech Republic najväčším integrovaným poskytovateľom telekomunikačných služieb na česko-slovenskom trhu. Obsluhuje 8,6 milióna mobilných a fixných zákazníkov. Od roku 2015 ponúka riešenia aj pre tých najnáročnejších firemných zákazníkov. Korporáciám aj verejnej správe poskytuje komplexné portfólio fixných hlasových a dátových služieb, mobilných služieb a profesionálnych ICT riešení. O2BS sú držiteľom viacerých certifikátov ISO, okrem iného aj ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 10500, ISO 27018, ďalej Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ a Pečate spoľahlivosti od Národného informačného strediska Slovenskej republiky.

O spoločnosti NAY

Spoločnosť NAY, a. s., je slovenskou jednotkou v maloobchodnom predaji spotrebnej elektroniky. Ponúka najširšie portfólio produktov čiernej, bielej a počítačovej techniky najrenomovanejších svetových značiek spolu s rozsiahlou ponukou moderných a funkčných služieb. V súčasnosti má sieť 36 predajní NAY v 29 mestách na Slovensku.