Autobusy s wifi signálom, zabezpečenou dátovou komunikáciou a monitoringom sú dnes už realitou

30. 3. 2021  |  Odporúčané

Autobusy s wifi signálom, zabezpečenou dátovou komunikáciou a monitoringom sú dnes už realitou

3b1e8b_e438184634384b35a05cc0724932201e_mv2

Autobusový prepravca potreboval komplexné, ale zároveň cenovo efektívne riešenie dátovej komunikácie pre cestujúcich a obsluhu vozidiel.

Čo sme museli vyriešiť:

 1. Dátovú komunikáciu v prostriedkoch hromadnej dopravy

  • mobilný a wifi signál pre komunikáciu autobusu (kamery, označovače, platobné terminály, informačné a reklamné obrazovky),

  • špeciálna požiadavka na bezpečnú komunikáciu (platobné terminály),

  • požiadavka na veľký objem prenesených dát premenlivo využívaných jednotlivými autobusmi,

  • podpora aplikácie na monitoring pohybu autobusu.

 2. Optimalizáciu služieb a úsporu nákladov na komunikačné služby.

Ako sme to v O2BS vyriešili

Zákazník sa rozhodol pre ponuku mobilnej služby DATA POOL:

 • S veľkým spoločným dátovým objemom 3 TB pre relatívne malý počet 100 SIM kariet, nakoľko jedna realizácia – autobus v celomesačnej prevádzke dokáže predátovať 100 GB dát.

 • Spoločný dátový balík DATA POOL zabezpečil, že nie všetky autobusy sú celý mesiac v prevádzke, a teda objednané dáta budú efektívne využité.

 • Riešenie DATA POOL je škálovateľné a zákazník má prístup na zákaznícky portál s reportami aktuálnej spotreby.

 • Celá dátová komunikácia je uzavretá v privátnom APN a ukončená v zákazníckom data centre dvomi redundantnými šifrovanými dátovými IPSec prepojmi.

 • Popri tejto základnej službe využíva zákazník klasické hlasové mobilné služby takisto s dátami efektívne zdieľanými všetkými zamestnancami v ďalšom DATA POOL-e.

Použité služby a riešenia

Máte aj vy záujem o podobné riešenie alebo riešenie šité na mieru?

Stačí kontaktovať nášho špecialistu, ktorý s vami dohodne všetky detaily:

Zaujímať by vás mohli aj tieto naše riešenia:

Na stránky Telekomunikačné riešenia pre biznis v digitálnej dobe >